A:  MWENYEKITI

      ......................

B:  WAJUMBE


1. Mkurugenzi wa Elimu ya Juu.

 Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia,Mji wa Kiserikali, Mitumba,
   S.L.P. 10 DODOMA.
  [Kwa mujibu wa Sehemu ya III, Kifungu Na. 19(1)(d) cha Hati Idhini ya Chuo Kikuu Mzumbe, 2007]

2. Dkt. Laurean Ndumbaro,
    Katibu Mkuu - Ofisi ya Rais, Menejimenti ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora,Mji wa Kiserikali, Mitumba,
    S.L.P. 40404, DODOMA.
[Kwa mujibu wa Sehemu ya III, Kifungu Na. 19(1)(e) cha Hati Idhini ya Chuo Kikuu Mzumbe, 2007]

3. Bi. Gloriosa Maganga
   Mwakilishi wa Baraza la Wahitimu,
   S.L.P. 1719,TABORA.
[Kwa mujibu wa Sehemu ya III, Kifungu Na. 19(1)(m) cha Hati Idhini ya Chuo Kikuu Mzumbe, 2007

4. Dkt. Wilhelm L. Mafuru.
Mwakilishi wa Baraza la Wahitimu,Mkurugenzi wa Mafunzo,
Wizara ya Kilimo, Uvuvi na Mifugo,
S.L.P. 2128,
40487 DODOMA.
[Kwa mujibu wa Sehemu ya III, Kifungu Na. 19(1)(m) cha Hati Idhini ya Chuo Kikuu Mzumbe, 2007]

 

5. Prof. Lughano J. M. Kusiluka
Makamu Mkuu wa Chuo,
S.L.P. 1,
MZUMBE.
[Kwa mujibu wa Sehemu ya III, Kifungu Na. 19(1)(b) cha Hati Idhini ya Chuo Kikuu Mzumbe, 2007]


6. Prof. Bernadeta Killian.
Naibu Makamu Mkuu wa Chuo,
Chuo Kikuu cha Dar es Salaam,
S.L.P. 35040,DAR ES SALAAM.
[Kwa mujibu wa Sehemu ya III, Kifungu Na. 19(1)(c) cha Hati Idhini ya Chuo Kikuu Mzumbe, 2007]

 

7. Dkt. Charles Mwamwaja.
Kamishna Msaidizi wa Bajeti,
18 Barababara ya Jakaya Kikwete
SLP 2802
40468 DODOMA.
[Kwa mujibu wa Sehemu ya III, Kifungu Na. 19(1)(f) cha Hati Idhini ya Chuo Kikuu Mzumbe, 2007]

 

8. CPA Pius A. Maneno
Mwakilishi wa Taasisi za Weledi,
Mkurugenzi Mtendaji – NBAA,
S.L.P. 5128,DAR ES SALAAM.
[Kwa mujibu wa Sehemu ya III, Kifungu Na. 19(1)(g) cha Hati Idhini ya Chuo Kikuu Mzumbe, 2007]

 

9. Bi. Judith Newa
Mwakilishi wa Chama cha Wafanyakazi - THTU,
S.L.P. 1,
MZUMBE.
[Kwa mujibu wa Sehemu ya III, Kifungu Na. 19(1)(j) cha Hati Idhini ya Chuo Kikuu Mzumbe, 2007]

 

10.  Dkt. Harold Utouh,
Mwakilishi wa Chama cha Wanataaluma,
S.L.P. 1,
MZUMBE.
[Kwa mujibu wa Sehemu ya III, Kifungu Na. 19(1)(h) cha Hati Idhini ya Chuo Kikuu Mzumbe, 2007]

11. CPA Jane Moshi,
Mwakilishi wa Wafanyakazi Waendeshaji,
S.L.P. 1,
MZUMBE.
[Kwa mujibu wa Sehemu ya III, Kifungu Na. 19(1)(i) cha Hati Idhini ya Chuo Kikuu Mzumbe, 2007]

12. Bw. George Lubeleje
Mwakilishi wa Wanachuo - MUSO,
S.L.P. 1,
MZUMBE.
[Kwa mujibu wa Sehemu ya III, Kifungu Na. 19(1)(n) cha Hati Idhini ya Chuo Kikuu Mzumbe, 2007]

 

C: KATIBU
Bw. Innocent Lazaro Mgeta,
Kaimu Katibu,
Baraza la Chuo Kikuu,
S.L.P. 1,
MZUMBE.

 

Mzumbe University,
P.O Box 1 Mzumbe,
Morogoro, Tanzania.
Tel: 255 (0) 23 2931220/1/2
Fax: 255 (0) 23 2931216
Cell: 255 (0) 754694029
Email: .
Go to top